سلار نازل

سلار نازل

سلار نـازل (محصولی از شرکت آریاکوپلینگ) نوعـی نـازل منحصـر بـه فرد بـا دامنه پاشـش گسـترده، نـرخ تخلیه بالا و مکانیـزم خـاص اسـت. ایـن نـازل در عملیـات اطفـای حریـق در شـرایط بــا دسترســی کــم و حجــم آتــش گســترده، مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد.  سلار نازل بـه گونـه‌ای طراحـی شـده کـه در هنـگام آتـش سـوزی از یـک روزنه کوچـک وارد محیط حریق شـده و عملیـات اطفـا را آغـاز می‌کنـد. ایـن نـازل بـا فشـار آب بـه طـور خـودکار شـروع بـه چرخـش کـرده و قطـرات ریـز و درشـت آب را در تمـام جهــات می‌پاشــد. اسـتفاده از ایـن نـازل ویـژه در محیط‌هـای بسـته، ابتـدا بـا کاهـش دمـای محیـط و نشـاندن دود، امـکان آغـاز عملیـات اطفـای حریـق را ایجـاد می‌کنـد و در ادامـه بـا کنتـرل حجـم آتـش می‌توانـد در مهـار کامـل آن کمک‌هـای شـایانی کنـد. سلار نــازل بــه نام‌هــای دیگــری چــون Bresnan ،Nozzle Distributing  و Nozzle Revolving  نیــز معــروف اســت.

توضیحات

ویژگی‌های سلار نازل آریاکوپلینگ:

  • استفاده از بلبرینگ‌های با کیفیت ضد زنگ با طول عمر بالا
  • طراحی و ماشین‌کاری دقیق محل بکار گیری بلبرینگ و روزنه خروجی آب
  • قابلیت اتصال به شیلنگ آتش نشانی با اتصالات انگلیسی (BS) و آلمانی (STORZ)
  • قابلیت استفاده از شیلنگ با طول زیاد جهت استفاده در نقاط غیر قابل دسترس
  • تولید شده از آلیاژ بسیار مقاوم پایه مس (Gunmetal Bronz, Red Brass) با مقاومت بالادر برابر ضربه و خوردگی
  • قابلیت گردش در اثر اعمال فشار آب به صورت اتوماتیک و پاشش ذرات ریز و درشت آب در تمام جهات
  • دامنه پاشش از 6 تا بیش از 10 متر بسته به فشار ورودی
  • دارای 12 خروجی با ابعاد مختلف جهت پرتاب قطرات آب در تمام جهت‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سلار نازل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *