slide-c474b0c
slide-d25b533
slide-e1d8c0c
slide-862422a

شرکت خدمات ایمنی و آتش نشانی

عضو وندور لیست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
عضو اتحادیه صنف ایمنی و آتش نشانی
عضو انجمن صنفی شرکت های ایمنی و آتش نشانی
دارای گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای  45001 ISO
دارای گواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی  14001 ISO
دارای گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت  9001 ISO

آخرین پروژه ها

از پروژه های انجام شده ی ما در سراسر تهران بازدید کنید.
پروژه بهداشتی _ درمانی

پروژه بهداشتی _ درمانی

پروژه های اداری

پروژه های اداری

پروژه تجاری

پروژه تجاری

پروژه خدماتی

پروژه خدماتی

پروژه مسکونی

پروژه مسکونی

خدمات ما

شرکت ایمن اندیشان مهر در تلاش است تا خدمات را با بهترین کیفیت به شما عرضه کند.

چرا ما ؟

لطفا آخرین پروژه های ما را مشاهده کنید.
عضو وندور لیست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

عضو اتحادیه صنف ایمین و آتش نشانی
عضو انجمن صنفی شرکت های ایمین و آتش نشانی
دارای گواهینامه استاندارد ایمین و بهداشت حرفه ای  45001 ISO
دارای گواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی  14001 ISO
دارای گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت  9001 ISO

سخن مدیر عامل