اسپرینکلر دیواری آریا

اسپرینکلر دیواری آریا

اسپرینکلر کارآمدترین سیستم اطفای حریق اتوماتیک در دنیا است. هر سیستم اسپرینکلر در نهایت به یک قطعه کوچک، اما فناورانه ختم می‌شود که به آن هد اسپرینکلر و یا به اختصار اسپرینکلر می‌گویند. اسپرینکلر بالازن، پایین زن و دیواری سه نمونه از این قطعات فناورانه هستند که هر کدام برای محیط‌های خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولا به سه دلیل مهم از اسپرینکلرهای دیوای استفاده می شود. یک) دسترسی به لوله‌های سیستم اسپرینکلر تعبیه شده در سقف دشوار یا غیر ممکن باشد. دو) طراحی های معماری و المان های معماری داخلی، نصب اسپرینکلر بر روی سقف را مناسب ندانند. سه)  استفاده از سایر اسپرینکلرها امکان پذیر نباشد.

اسـپرینکلر دیـواری آریـا، در انـواع حساسـیت واکنـش، انـواع سـایز رزوه، پوشـش‌های رنـگ و آبـکاری، انـواع نرخ تخلیـه و طیف وسـیع دمـای کاری در مجموعـه آریاکوپلینگ طراحـی و تولیـد می‌شـود. ایـن اسـپرینکلر اغلـب در راهروهـا و راه پله‌هـا و در شـرایط خاصـی کـه اسـپرینکلر بالازن و پاییـن زن قابلیـت اسـتفاده ندارنـد، کاربـرد دارنـد. اخـذ پروانـه اسـتاندارد، سـرعت و دقـت در عملکـرد، طیـف انتخـاب گسـترده، مجهـز بـودن بـه حبـاب شیشـه‌ای تاییـد شـده توسـط اسـتانداردهای بیـن المللـی، و کیفیتـی فراتـر از اسـتانداردهای ملـی ، اسـپرینکلر آریـا را بـه انتخابـی مانـدگار و بی‌نظیـر بـرای کاربردهـای مختلـف تبدیـل می‌کنـد.

توضیحات

ویژگی‌های اسپرینکلر دیواری آریا:

  • دارای دو نوع حساسیت واکنش سریع و واکنش استاندارد
  •  تولید در پوشش‌های رنگ پلی استر سفید، پلی استر مشکی، طلایی (آبکاری) و نقره‌ای (آبکاری کروم)
  • تولید در سه قطر رزوه 3/8 ، 1/2 ، و 3/4  اینچ
  •  ساخته شده با آلیاژ پایه مس بسیار مستحکم
  •  قابلیت طراحی و تولید در انواع نرخ تخلیه k-factor=57 , 80 , 115
  •  نصب روی دیوار جانبی ساختمان و الگوی پاشش ربع کره به سمت پایین
  •  نصب در راهرو، راه پله، و فضاهای با عرض کم، راه پله اضطراری، هتل‌ها، فضای زیر پله

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسپرینکلر دیواری آریا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *