ضوابط آتش نشانی

ضوابط آتش نشانی

ضوابط آتش نشانی تهران | قوانین و مقررات آتش نشانی

    • ضوابط آتش نشانی تهران ، اجرای ضوابط ایمنی و آتش نشانی برای همه ی ساختمان های زیر 6 طبقه و بالای 6 طبقه الزامی است. از آنجایی که مقررات ملی، ضوابط محلی و دستورات سازمان آتش نشانی بر کلیه استانداردهای بین المللی برتری دارد، بنابراین مطالعه و طراحی براساس ضوابط مربوطه الزامی است.
    • پیرو تفاهم نامه فی ما بین معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تاریخ 99/02/17 اجرای ضوابط ایمنی و آتش نشانی برای همه ی ساختمان ها و صراحتاً برای ساختمان های زیر 6 طبقه نیز الزامی است.
    • تمامی پروانه هایی که بعد از تاریخ مذکور صادر شده اند، دارای دستورالعمل و نقشه های تایید شده هستند. لذا در صورت ورود شرکت مجری و مشاور پروژه به پرونده های اینچنینی رعایت استانداردها و اجرای تمامی دستورالعمل های ایمنی و آتش نشانی مطابق ضوابط سازمان آتش نشانی در این ساختمانها الزامی است. لازم به ذکر است سازمان آتش نشانی بررسی، بازدید و کنترل اجرای ضوابط در این ساختمان ها را در دستور کار قرار داده است و در صورت مشاهده تخلف مطابق آئین نامه انضباطی با شرکت مجری برخورد می کند.
    ارسال نظر

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.