اخذ تاییدیه آتش نشانی

اخذ تاییدیه آتش نشانی

 

اخذ تاییدیه آتش نشانی، رعایت دقیق قوانین و مقررات ایمنی در ساختمان ها منجر به اخذ تاییدیه آتش نشانی می شود. جهت دریافت تاییدیه آتش نشانی رعایت ایمنی معماری، سیستم های اعلام حریق، اطفاء حریق و سایر سیستم هایی مورد نیاز ساختمان ضروری است و باید توسط بازرس سازمان آتش نشانی تایید شود. 

با توجه به بخشنامه سازمان آتش نشانی تهران که در تاریخ 95/11/23 صادر شد، از این تاریخ به بعد کلیه ساختمان های 5 طبقه از کف زمین با هر تعداد واحد، ملزم به رعایت و اجرای سیستم اعلام حریق هستند و پیرو تفاهم نامه فی ما بین معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تاریخ 99/02/17 اجرای ضوابط ایمنی و آتش نشانی برای همه ساختمانها و صراحتاً برای ساختمانهای زیر 6 طبقه نیز الزامی است.

توضیح کامل در مورد اخذ تاییدیه اتش نشانی

رعایت نمودن کلیه ضوابط و دستورالعمل های ایمنی سازمان آتش نشانی و اجرای اصولی و صحیح سیستم های اعلام و اطفاء حریق و … در ساختمان منجر به اخذ تاییدیه اتش نشانی می شود. در شهرهای بزرگ ساختمان های بالای 5 طبقه جهت اخذ پایان کار ساختمان خود باید در انتهای پروژه از سازمان آتش نشانی تاییدیه اتش نشانی دریافت کنند. دریافت تاییدیه آتش نشانی جزء قوانین قطعی و ضروری شهرداری جهت اخذ پایان کار ساختمان است. کارفرمایان عزیز با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر جهت گرفتن دستورالعمل های صادره از سوی سازمان اتش نشانی و بررسی دقیق آن با کمک شرکت های مشاور آتش نشانی از روند و چگونگی اجرای این دستورالعمل ها آگاه می شوند و می توانند به صورت دقیق ضوابط ایمنی اتش نشانی را اجرا نمایند. شرکت های مشاور از ابتدای کار تا انتها (طراحی نقشه های فاز 1 و اجرای سیستم های اعلام و اطفای حریق تا اخذ تاییدیه آتش نشانی و آغاز تعهد برای تعمیرات، سرویس و نگهداری) همراه کارفرمایان عزیز می باشند.

پس از اجرای دستورالعمل ایمنی ساختمان و نظارت بر اجرای آن توسط شرکت مشاور آتش نشانی و درخواست بازدید شرکت مشاور از سازمان آتش نشانی، بازدید از پروژه در دستور کار معاونت پیشگیری این سازمان قرار می گیرد و تاریخ و زمان بازدید به شرکت مشاور اطلاع داده می شود. پس از بازدید کارشناسان آتش نشانی نتیجه بازدید را از طریق سامانه سازمان آتش نشانی (کارتابل) به شرکت مشاور اعلام می کنند. در صورت تایید اتش نشانی، این سازمان تایید می کند که پروژه مربوطه از نظر ایمنی و تجهیزات نصب شده آتش نشانی (سیستم های اعلام و اطفای حریق و …) مورد تایید این سازمان است. با وجود این تاییدیه کارفرما می تواند جهت اخذ پایان کار ساختمان خود اقدام کند. گفتنی است کارفرمایانی که نیاز به اخذ تاییدیه آتش نشانی دارند باید برای سیستم های اعلام و اطفای حریق پروژه خود با یکی از شرکت های خدمات ایمنی و آتش نشانی قرارداد سرویس، تعمیر و نگهداری منعقد نمایند.

نکته: طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق به عهده مجریان آتش نشانی است.

 

چه ساختمان هایی نیاز به دریافت تاییدیه آتش نشانی دارند؟

طبق مقررات شهرسازی شهر تهران، ساختمان هایی که ارتفاع آنها بیش از 23 متر از کف خیابان تا کف آخرین طبقه باشد یا ساختمان های تجاری، اداری و … که بار حریق وسیع دارند و کلیه ساختمان ها و صراحتاً ساختمان های زیر 6 طبقه که پروانه آنها بعد از تاریخ  99/02/17 صادر شده است، باید جهت اخذ پایان کار ساختمان خود از شهرداری، گواهینامه تاییدیه ایمنی آتش نشانی تهران را دریافت نمایند. این گواهی شامل رعایت نمودن ضوابط ایمنی، معماری، اعلام حریق، اطفاء حریق است. جهت اخذ پایان کار رعایت نمودن این ضوابط الزامی است. اجرای این کار جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی نیاز به حضور یک شرکت مشاور آتش نشانی در مراحل اجرا و ساخت پروژه ساختمانی دارد. در نهایت در صورت رعایت نمودن همه ضوابط آتش نشانی پروژه توسط کارشناس بازرسی سازمان آتش نشانی تایید شده و نسبت به صدور تاییدیه اقدام میگردد.

لازم به ذکر است، صدور هر گونه تاییدیه و گواهی ایمنی و آتش نشانی برای هر گونه تصرف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و … از سوی شرکت های مجری مورد تایید سازمان آتش نشانی ممنوع است. شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی صرفاً مشاور و مجری خدمات ایمنی بوده و تحت هر عنوانی صلاحیت تایید و یا عدم تایید (سیستم های اعلام، اطفاء، اگزاست و …) و یا صدور هر گونه تاییدیه و گواهی را در رابطه با تصرفات مطروحه ندارند. در صورت نقض قوانین سازمان آتش نشانی برابر آئین نامه انضباطی با شرکت متخلف برخورد می کند.

در صورت عدم دریافت تاییدیه آتش نشانی چه اتفاقی رخ می دهد؟

در صورتی که تاییدیه آتش نشانی ساختمان دریافت نشود ممکن است ساختمان مربوطه دارای نقص ایمنی و آتش نشانی باشد و در زمان بروز حوادث و حریق خطرات جبران ناپذیری را به بار آورد. همچنین در صورت عدم تاییدیه آتش نشانی ساختمان، شهرداری پایانکار ساختمان را صادر نمی کند و از آنجایی که پایانکار ساختمان پیش نیاز سند مالکیت است، سند مالکیت نیز صادر نمی شود. بنابراین ارزش مالی پروژه مربوطه کاهش یافته و ضررهای مالی بسیاری را برای کارفرما در پی دارد.

 

مراحل قرارداد و مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد با شرکت های مشاور

اجرای دستورالعمل پروژه ها و تمامی مراحل کار توسط سامانه بازرسی و کنترل خدمات ایمنی، بین شرکت های مشاور با سازمان آتش نشانی انجام می شود.

1- مالک با کلیه مدارک ذیل به شرکت مجری مراجعه می نماید. 

1-1- اصل و کپی سند مالکیت 

1-2- اصل و کپی کارت ملی مالک یا کارفرما

1-3- وکالت نامه محضری از تمام شرکاء

1-4- سی دی نقشه معماری و برگه دستورالعمل

1-5- نامه اتوماسیون شهرداری

1-6- دو سری نقشه های معماری ممهور به مهر شهرداری

1-7- فیش پرداخت عوارض ایمنی و آتش نشانی

2- تنظیم قرارداد مشاوره با شرکت مجری آتش نشانی

3- دریافت و تکمیل فرم تعیین شرکت مجری ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت

4- حتمأ باید در فرم تعیین شرکت مجری طبق دستورالعمل، فعالیت شرکت در خصوص آن پرونده توسط شرکت علامت گذاری شود. 

5- بعد از دریافت فرم، مالک به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کرده و با ثبت فرم مذکور، شرکت مشاور خود را مشخص و اعلام می نماید. در نتیجه دسترسی شرکت بر روی پرونده باز خواهد شد و کارها مطابق روال قانونی انجام می شود.

6- بعد از انجام این فرایند شرکت مشاور مکلف و متعهد است اجراء کار پروژه را مطابق با مقررات پیش برده و در زمان های معین گزارش کار را به سازمان ارائه دهد.

*نکته1: شرکت هایی مجاز به این فرایند هستند که در لیست شرکت های صلاحیت شده سازمان آتش نشانی از جمله ایمنی در معماری، سیستم های کشف اعلام حریق، سیستم های اطفاء حریق، سیستم های تهویه و اگزاست فن برای آنها تایید شده باشد. سایر شرکت ها فعالیت آنها فقط برای پوشش اسکلت فلزی و برخی فقط سیستم تهویه و اگزاست فن مجاز گردیده که حوزه فعالیت آنها در همان مورد است.

*نکته2: مالکین محترم در انتخاب شرکت مشاور از طریق لیست سازمان آتش نشانی حتمأ این موارد را در نظر داشته باشند که شرکتی که عقد قرارداد می نمایند حتمأ در دسترسی به 4 گزینه بالا از طرف سازمان آتش نشانی مجاز شده باشد.

فرم تعیین شرکت مجری آتش نشانی

فرم تاییدیه آتش نشانی

فرم تاییدیه آتش نشانی از طرف سازمان آتش نشانی به شهرداری ارسال می شود و با تکمیل شدن تمام فرایندها و بازدیدهای سازمان آتش نشانی از پروژه، چک لیست و فرم تهیه و توسط کارشناس سازمان مورد تایید قرار می گیرد و فرم نهایی ممهور به امضاء ریاست محترم پیشگیری به شهرداری ارسال و شهرداری پایان کار را صادر می کند. لازم به ذکر است ارسال این فرم توسط سیستم اتوماسیون سازمان آتش نشانی به شهرداری ارسال می شود و دریافت این فرم به صورت دستی که تسلیم مالک گردد مجاز نمی باشد و در تمام فرایندها و بازدیدهای مدیریتی فقط شماره اتوماسیون این فرم به مالک ارائه می گردد که با دریافت این شماره اتوماسیون مالک مطمئن می شود مراحل تایید سازمان آتش نشانی به پایان رسیده و بعد از 48 ساعت اصل فرم پیرو همان شماره به شهرداری ارسال می گردد. سپس به شهرداری مراجعه کرده و تمامی مراحل اداری را تا دریافت برگه پایان کار و گواهی بهره برداری از ساختمان ادامه می دهد.

راهنمای کامل مراحل اخذ تاییدیه آتش نشانی

ابتدا کارفرما باید با شرکت مشاور و مجری آتش نشانی قرارداد منعقد نماید و با تکمیل فرم تشکیل پرونده آتش نشانی نسبت به معرفی شرکت مشاور خود در دفاتر خدمات الکترونیک شهر اقدام کند. در ادامه مراحل زیر انجام می شود.

  1. طراحی و نقشه کشی سیستم های اعلام، اطفاء و اگزاست مطابق با استانداردها و ضوابط توسط شرکت مشاور و ارسال آن به سازمان آتش نشانی جهت اخذ تایید
  2. ارائه نکات و ضوابط معماری به کارفرما و برگزاری جلسات توجیهی برای پیمانکاران اعلام و اطفای حریق پروژه
  3. شروع کار اجرایی سیستم های اعلام و اطفای حریق آتش نشانی، پوشش‌های ضد حریق و … و نظارت مشاور آتش نشانی بر روند اجرای پروژه و بر طرف کردن نواقص در طول اخذ تاییدیه
  4. نظارت بر خرید و نصب تجهیزات مورد تایید سازمان آتش نشانی (کلیه تجهیزات اعلام، اطفای حریق، درب ضد حریق و … باید دارای فرم اصالت کالا و مورد تایید سازمان آتش نشانی باشند)
  5. پس از اتمام معماری و تجهیز ساختمان به سیستم های آتش نشانی و عدم وجود نواقص، تست تجهیزات و نظارت نهایی بر اجرای صحیح قوانین معماری انجام می شود.
  6. تهیه مدارک جهت اخذ نوبت بازدید از سازمان آتش نشانی
  7. تنظیم محضری قرارداد تعهد تعمیرات، سرویس و نگهداری با شرکت های مجری آتش نشانی
  8. در صورت تایید بازدید اول و تست خشک، اقدامات لازم جهت بازدید نوبت دوم سازمان آتش نشانی انجام می گیرد.
  9. صدور تاییدیه آتش نشانی

شرکت ایمن اندیشان مهر با دارا بودن کادر مجرب خود به عنوان شرکت مجری آتش نشانی آماده راهنمایی، مشاوره آتش نشانی و اخذ تاییدیه به شما کافرمایان عزیز است.

در تصویر زیر مراحل اخذ تاییدیه اتش نشانی به صورت کلی برای شما عزیزان بیان شده است.

وندور لیست سازمان آتش نشانی

وندور لیست آتش نشانی ، لیستی از شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی در زمینه ایمنی، مشاوره آتش نشانی و … است. این شرکت ها زیر نظر سازمان آتش نشانی فعالیت می کنند. با توجه به وجود گستردگی قوانین و دستورالعمل های ایمنی، سازمان آتش نشانی اقدام به معرفی شرکت های صلاحیتدار جهت مشاوره در حوزه ایمنی و اتش نشانی در سایت خود نموده است. کارفرمایان عزیز با مراجعه به این سایت میتوانند از لیست شرکت های مورد تایید آتش نشانی بازدید نمایند و به راحتی با شرکت های فوق در ارتباط باشند. در واقع شرکت های مشاوره آتش نشانی رابطی بین سازمان اتش نشانی و کارفرما هستند و وظیفه نظارت بر چگونگی اجرا از ابتدا تا انتهای پروژه را بر عهده دارند.

شرکت “گرمایش برودت پارس” با سابقه ای درخشان در این حوزه و در نظر گرفتن تمام قوانین و مقررات سازمان آتشنشانی توانست در این وندور لیست قرار گیرد و آماده خدمت رسانی به کارفرمایان عزیز باشد. 

شرکت جلوه سازان اندیشه جوان

تاییدیه آتش نشانی برای ساختمان

گواهی که توسط سازمان آتش نشانی تهران در خصوص تایید ایمنی معماری ساختمان و اجرای صحیح سیستم های آتش نشانی صادر می شود، تاییدیه اتش نشانی نام دارد. تاییدیه آتش نشانی جزئی از دغدغه های کارفرمایان محترم پروژه های ساختمانی است. با توجه به ضوابط جدید سازمان اتش نشانی، عدم آگاهی کارفرمایان ساختمانی از ضوابط جدید و جلوگیری از بروز مشکلات ایمنی برای مالکین، تسریع در روند پیگیری پرونده و کاهش هزینه های ساختمان وجود یک مشاور آتش نشانی از لیست شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی در طول اخذ تاییدیه آتش نشانی ضروری است.

 

اعتبار تاییدیه آتش نشانی

تاییدیه آتش نشانی پیش نیاز اخذ پایان کار ساختمان است و صرفاً جهت اخذ پایان کار صادر می شود. معمولاً مدت اعتبار آن محدود (6ماه تا 1 سال) است. در صورتی که در این فاصله کارفرما اقدام به اخذ پایان کار نکند، باید جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی مجدد اقدام نماید.

هزینه تاییدیه آتش نشانی

هزینه مشاوره جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی بسته به نوع و کاربری ساختمان متفاوت است. جهت اطلاع از این هزینه با شماره های ما تماس حاصل نمایید.

دستورالعمل آتش نشانی ساختمان

هر ساختمانی که در سازمان آتش نشانی پرونده داشته باشد دارای دستورالعمل آتش نشانی است. دستورالعمل آتش نشانی شامل یک سری موارد از رعایت ایمنی معماری و اجرای سیستم های اعلام و اطفای حریق، نصب درب های ضد حریق، اجرای پوشش ضد حریق، اجرای سیستم تهویه و اگزاست و … است. موارد موجود در دستورالعمل باید طبق قوانین و ضوابط سازمان آتش نشانی و زیر نظر کارشناسان آتش نشانی انجام گیرد. دستورالعمل به شرکت مجری در طراحی صحیح و اصولی نقشه های اعلام، اطفاء حریق و … نیز کمک زیادی می کند. در صورتی که موارد دستورالعمل به درستی انجام نشود مالک یا کارفرما در دریافت تاییدیه آتش نشانی با مشکل مواجه می شود.

 

تاییدیه اعلام حریق

جهت انتخاب نمایندگی های مجاز فروش تجهیزات اعلام حریق میتوانید به سایت سازمان آتش نشانی مراجعه کنید و از لیست مذکور اطلاع یابید. تا در صورت خرید محصولات به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

لیست شرکت های مورد تایید آتش نشانی تهران

جهت انتخاب مشاور مورد تایید سازمان آتش نشانی می توانید به سایت سازمان آتش نشانی مراجعه و نسبت به انتخاب مشاور آتش نشانی برای پروژه خود اقدام نمایید.

لیست تجهیزات مورد تایید آتش نشانی

لیست تجهیزات مورد تایید آتش نشانی در سایت سازمان آتش نشانی موجود می باشد. شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان جهت انتخاب تجهیزات مورد تایید اقدام نمایید.

سیستم اعلام حریق مورد تایید آتش نشانی

تمامی ساختمان های 5 طبقه و بالاتر جهت اجرای کامل موارد ایمنی نیاز به نصب و اجرای سیستم های اعلام حریق در ساختمان دارند و در صورتی موفق به اخذ پایان کار می شوند که کلیه موارد ایمنی به طور کامل رعایت و اجرا شود. نصب و اجرای سیستم های اعلام حریق بایستی زیر نظر شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی انجام شود و مجریان نیز باید از تجهیزات مورد تایید سازمان آتش نشانی استفاده نمایند. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی لیستی از تجهیزات و نمایندگی های فعال سیستم های اعلام حریق را تهیه و هر ساله آن را به روز رسانی می کند و در اختیار کاربران عزیز قرار می دهد. شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان آتش نشانی از اقلام و برندهای این لیست مطلع شوید.

سیستم اطفاء حریق مورد تایید آتش نشانی

تمامی ساختمان های 5 طبقه و بالاتر جهت اجرای کامل موارد ایمنی نیاز به نصب و اجرای سیستم های اطفاء حریق در ساختمان دارند و تا زمانی که موارد ایمنی به طور کامل اجرا نشود موفق به اخذ پایان کار نمی شوند. نصب و اجرای سیستم های اطفاء حریق باید زیر نظر شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی انجام شود، مجریان نیز بایستی از تجهیزات مورد تایید سازمان آتش نشانی استفاده نمایند. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آتش نشانی لیستی از تجهیزات و نمایندگی های فعال سیستم های اطفاء حریق را تهیه و هر ساله آن را بروزرسانی می کند و در اختیار کاربران عزیز قرار میدهد. شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان آتش نشانی از اقلام و برندهای این لیست مطلع شوید.

برندهای مورد تایید آتش نشانی

لیست کلیه برندهای مورد تایید تجهیزات سیستم های آتش نشانی در سایت سازمان آتش نشانی موجود است. شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان جهت انتخاب تجهیزات و برند مورد نظر و مورد تایید اقدام نمایید.

 نتیجه گیری

همان طور که در بالا ذکر شد دریافت تاییدیه آتش نشانی جزء قوانین ضروری و قطعی شهرداری جهت اخذ پایان کار ساختمان است. شهرداری به صورت جدی روند اخذ تاییدیه آتش نشانی و تجهیز ساختمان ها به سیستم های اعلام و اطفاء حریق را پیگیری می کند، تا از بروز حوادث آتش سوزی بزرگ جلوگیری شود. بنابراین با توجه به ارزش بالای رعایت ایمنی آتش نشانی، ارتباط با کارشناسان مشاور سازمان آتش نشانی با اطلاعات دقیق و آشنا به قوانین و مقررات روز ایمنی اتش نشانی در طول اجرای پروژه، سبب اجرای صحیح و اصولی، نظارت بر اجرای سیستم های آتش نشانی و تست سیستم های اعلام و اطفای حریق، نظارت بر خرید تجهیزات آتش نشانی مورد تایید سازمان آتش نشانی، تشکیل پرونده و پیگیری پرونده های آتش نشانی جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی و … براساس رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل های سازمان آتش نشانی می شود. در نهایت اجرای دقیق و اصولی این موارد از گرفتاری ها و چالش های مراحل اخذ تاییدیه آتش نشانی برای ساختمان ها با هر نوع کاربری می کاهد.

حال شرکت ” ایمن اندیشان مهر” با سابقه نورانی و داشتن کارشناسان و مهندسین باتجربه آماده است به عنوان شرکت مشاور آتش نشانی با ارائه مشاوره های تخصصی در این زمینه و با پیگیری های مستمر جهت پیشبرد هرچه سریع تر پرونده ها در سازمان آتش نشانی با کم ترین هزینه و زمان، تدابیر لازم را به کارفرما منتقل نماید و موجب آرامش خاطر آنها شود. در نهایت کارفرما با رعایت موارد مشاوره، موفق به اخذ تاییدیه آتش نشانی می شود.

شما می توانید با ارائه نظرات خود در بخش نظرات، ما را در جهت ارتقاء هر چه سریعتر مطالب یاری نمایید. کارشناسان شرکت مهندسی ایمن اندیشان مهر همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

شما برای گرفتن تاییدیه آتش نشانی اقدام کردید؟؟؟

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.